• SINAV ANAOKULU
 • YKS ÖDÜL
 • YÜKSEK HEDEF
 • myexamy
 • the self id
 • side to side
 • SINAV SANA YETER
 • SINAVA KAYDOL
 • Anaokul-İlkokul
 • LGS Birinci Yusuf Eymen Gezer
 • Oxford
 • CUMHURİYET'İN 100. YILI

Balıkesir Sınav Eğitim Kurumları

Vizyonumuz - Misyonumuz

 

Okulda performans yönetimine inanıyoruz...

Sınav Koleji'nde, sosyal kulüplerin, proje çalışmalarının, multimedya sınıflarının, teknoloji laboratuarlarının, sanat atölyelerinin kurulmasının bir amacı var. Öğrencilerimizin öğrenmeyi sevmelerini istiyoruz.

 

Öğretmen yeterlilikleri yüksek bir okul...

Akademik başarının anahtarının öğretmenlerin elinde olduğunu çok iyi biliyoruz. En iyi öğretmenleri ailemize katıyoruz. Öğrencilerimizde sosyal başarı ve akademik gelişimin mimarı olarak öğretmenlerimizin mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz.

 

Toplam kalite yönetiminde uzman sertifikalı öğretmenler...

Hem MEB müfredatı, hem AB uyum süreci kriterleri ve hem de kendi fikirlerimizin harmanından oluşturduğumuz "Sınavlılık" bilinci, oldukça modern bir yapıya işaret eder. Çağdaş, Atatürk İlkelerine bağlı, demokratik bir ortamda ders veren, hem eğitimin hem de insan ilişkilerinin kalitesinin artırılabilmesi için çalışmalara katılmış öğretmenlerimiz "Toplam Kalite" kavramını öğrencilerine de aktarmakla görevlidir.

 

Öğrenci merkezli eğitim...

Salt tüketimi düşünen bireyler yetiştirmeyi değil, üretim gücünün ne kadar kutsal bir edim olduğunu anlatıyoruz. Dünyanın odağında değil ama paylaşmayı başarabilen gençler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Her çocuk farklı ve özeldir. Başarı, bireysel iletişimi sağladıktan sonra zaten gelir.

 

Doğa ve spor ile iç içe eğitim...

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitiminde dünya standartlarında modern yapılarda hijyen kalitesi oturmuş, sporun eğitimden ayrı düşünülmediği, yabancı diller konusunda uzman öğretmenlerin görev yaptığı bir dünya okulu oluşturduk. Balıkesir'in en mutlu çocukları ve gençleri için çaba harcamaya hazırız...

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi

 

Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz, okul rehber öğretmenimiz başkanlığında, tüm sınıf öğretmenlerini de etkin kılan koordineli bir çalışma ile tam gün hizmet vermektedir. 

Öğrenci merkezli programlarla öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına destek olunmaktadır.

Okullarımızda Rehberlik hizmetlerinin genel ilkeleri şunlardır:

 • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır.
 • Rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetleri eğitim-öğretim etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Bu kapsamda öğrencilerimizin:

 • Zihinsel ve psikolojik açılardan dengeli gelişimlerine,
 • Bireysel Farklar” göz önünde tutularak, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine,
 • Okul dışı, aile ve sosyal çevreleri ile bağlantı kurularak çok yönlü tanınmalarına,
 • Duygu ve düşüncelerine özgürce ifade edebilme becerisi kazanmalarına,
 • Yaşam hedeflerini saptayabilmelerine,
 • Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun ve mutlu olabilecekleri üst programları seçmelerine yardımcı olunmaktadır.