ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZ


 
Sınav Anaokullarında “Mutlu Çocuk, Öğrenen Çocuk” ilkesi ile, günlük yaşam becerilerine uygun materyallerle hazırlanmış eğitim ortamlarımızda bireysel ve grup çalışmaları yapılarak çocukların tüm gelişim becerileri göz önünde bulundurulur. Anaokullarımızda çocuk merkezli, yaşayarak öğrenen, oyun temelli bir program uygulanmaktadır.

Anaokulu eğitim programımız, çocukta öğrenmenin kalıcı ve gelişimini destekleyici olması ve hedeflenen becerilere ulaşmaları için sarmal bir düzen içerisinde basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir. Eğitim programı içinde zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanarak çocukların yaşamsal deneyimlerine fırsat sunulur. Önceliğimiz çocuklarımızın merak duygularını geliştirmek, öğrenme motivasyonlarını yükselterek öğrenme heyecanını oluşturmaktır.
 

 
Bu programla çocuklarımızın gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları dikkate alınarak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir. Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri desteklenerek problem çözme, analitik ilişki kurma yetilerinin oluşmasını, örüntü tamamlama, sayıları yapılandırma, parça-bütün ilişkisi kurma, tablo okuma, STEM çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerine dayanan nitelikli müfredatımız ile görsel-işitsel hafızalarının gelişmesi desteklenmektedir.
 
 
Eğitim ve öğretim programımız okul öncesi dönemde çocuklarımıza gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak kendine güvenen, olumlu benlik algısı oluşmuş, sosyal duygusal ve bilişsel olarak tam donanımlı bireyler olarak ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.

Sınav Anaokullarında birlikte eğlenerek öğreniyor, sonuç yerine süreç odaklı ilerliyor, oyuna dayalı nitelikli ve keyifli eğitim programımızı uyguluyoruz. Bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek, araştırmacılarımız ve uzman eğitim kadromuz ile çocuklarımızı özgün eğitim modeli ile erken çocukluk döneminde fark sağlayan bir eğitim ve öğretim anlayışımızla, okul-aile ve çevre işbirliği içerisinde yarınları bugünlerde görmeyi tercih ediyoruz.
 

ANAOKULUMUZDA YAŞAM
 

Sınav Koleji Anaokullarımız 36-68 ay arası öğrencilerimize eğitim ve öğretim vermektedir. Öğrencilerimiz doğum yılları ve ayları gözönünde bulundurularak ve sınıflarda kız erkek dengesi sağlanarak sınıf ortamları oluşturulur.
 
Sınıf Ortamı - Çift Öğretmen
 
Sınav Anaokullarında her sınıfta bir tane sınıf öğretmeni ve bir tane ingilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. Her iki öğretmen de çocuklarımız ile birebir ilgilenir ve onları yakından takip eder. Kolejimizde öğrencilerimize dair hiçbir bilgi atlanmaz.
 
 
Sınav Koleji Anaokullarında eğitim dönemi Eylül ayında oryantasyon çalışmaları başlar Haziran ayında sona erer. Okulumuz dört dönemden oluşmaktadır.
 

2023 - 2024 Eğitim Öğretim Dönemi
 
 • Eylül oryantasyon haftası 
   
 • 13 - 17 Kasım Ara Tatil
   
 • 22 Ocak - 02 Şubat Sömestr Tatili
   
 • 08 - 12 Nisan Ara Tatil
   
 • 14 Haziran 2024 Okulların kapanması
 
Sınav Anaokullarında gün 08:20'de başlar, 17.00’de sona erer. Eğitim öğretim 08:40 – 17.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 
 
ANADİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

Anadili programımızda her hafta bir temayı işlemekteyiz. Bu temalarımız ile ilgili görseller hazırlanmaktadır. Bunun amacı ise çocuklarımızın dikkatini çekerek şekil algısı, sembol kullanma, cümle oluşturma gibi becerilerini geliştirmektir. Böylece çocuklarımızın yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla aktarmalarını, sözcük dağarcıklarını zenginleştirmelerini sağlamaktayız. 
 
İNGİLİZCE
 
Sınav Anaokullarında “ Her dakika her saat, Side to Side için bir fırsat” sloganıyla İngilizce “Side to Side” programı uygulanmakta; öğrencilerin hem akademik, hem de sosyal anlamda “tam donanımlı bireyler” olarak yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Anaokullarında yapılan özgün çalışmalar ile öğrencilerin derslere interaktif katılımları sağlanmakta ve öğrenmenin kalıcı olması hedeflenmektedir.

"Side to Side” programında çift dilli ve çift öğretmen eğitim modeli ile çocuklarımız aynı anda hem İngilizce öğrenmekte, hem de anadil öğrenimlerine devam etmektedirler. Çocuklarımız İngilizce öğrenimlerini robotik bir süreç ile değil farkında olmadan öğrenir. 4-6 yaş SIDE TO SIDE programına katılan sınav öğrencileri yabancı dili aktif bir şekilde tüm disiplinlerde kullanarak, akademik ve sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları dil becerisinin temellerini burada atarlar.
 
 
STEM ÇALIŞMALARI
 
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bütünleşerek, düşünce odaklı, problem çözmeyi teşvik eden, işbirliğine ve üretmeye dayalı öğrenme deneyimi gerçekleştirilmesini sağlar. STEM çalışmaları, hikâyelerle örneklendirilerek ve soru haline getirilerek çocukların çözüm üretebilmesini amaçlayan iç sisteme sahiptir. Özel olarak hazırlanan bilim ve deney kitleriyle de gerçekleştirilen Stem çalışmalarında modeller incelenerek, çocukların düzeyine uygun beyin fırtınası  çalışmaları yapılır. Stem çalışmaları çocuklarımızın düzeyine uygun şekilde hazırlanmaktadır.

KODLAMA

Sınav Anaokullarında çocuklarının kodlama ile erken yaşta tanışması ileriki hayatlarında kodlamayı daha kolay anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Bununla birlikte erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocukların gelişimleri de olumlu olarak etkilenmektedir.
 
Kodlama sırasında karşılarına çıkan problemleri çözmeye çalışırken problem çözme becerileri, arkadaşları ile etkinlik boyunca etkileşim halinde oldukları için iletişim becerileri gelişir. Okul öncesi gruplarda kullanılan kodlama materyalleri, hikâyeler, oyunlar aracılığı ile çocuklara öğretilir. Bu sayede çocuklar deneyerek ve eğlenerek öğrenirler.
 

 
FEN VE MATEMATİK
 
Sınav Anaokullarında çocuklarımız kendilerinde doğal olarak bulunan merak ve keşfetme yeteneğini etkin olarak kullanırlar. Küçük yaşlardan itibaren sürekli neden-nasıl ilişkisi içinde etkin sorgulama yaparlar. Uygulamalı ve özgün Fen Programı çerçevesinde bilimsel düşünce, buluş yapma, sorgulama, sonuç çıkarma ile yüksek düşünme sistemi oluşması sağlanır ve tutum becerisi kazandırılır. Fen etkinlikleri her hafta düzenli olarak yapılır. Özgün  temel matematik uygulamaları ile sayıların eğlenceli ve sihirli dünyasına adım atarlar.
 
Çocuklarımızın okul öncesi dönemde nesneleri anlama ve yorumlama becerisini geliştirerek yaşadığımız dünyayı anlamlandırdıkları ilk basamaklardır. Ayrıca yön, şekil, sayı gibi matematiğin temel becerilerini edinmeleri açısından son derece önemlidir. Sınav Koleji Anaokullarında çocuklarımızın somut birçok kavramı zengin uyarıcılarla gözlemleyerek, oynayarak ve duyarak öğrenmelerini sağlıyoruz.


 
OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARINA HAZIRLIK
 
Sınav Koleji Anaokullarında hem okumanın hem de yazmanın eşgüdümlü olarak ilerlediği çalışmalarla beraber,  çocuklarımızın işitsel algılarını geliştirmek amacı ile anadilde ve İngilizcede ses çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede çocuklarımız ses birleştirmeleri ile hecelendirme algısının oluşmasını sağlayarak, kelime oluşturma algoritmasında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarımızı öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır. Bu programımızı uygularken önceliğimiz, çocuklarımızın hem oynayarak hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.
 
Sesleri hissettirme etkinliğimizi öncelikle hazırladığımız oyunları oynayıp, daha sonra kitap çalışmalarımızla pekiştirmekteyiz. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimize sesleri hissettirme, hece ve kelime oluşturma aynı zamanda okuma yazma farkındalığı ve motivasyonlarını geliştirici çalışmalarla ilköğretime hazırlamaktayız.
 

BESLENME
 

Okulumuzda sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve ikindi kahvaltıları, eğitim kurumlarına sağlıklı yemek hizmeti sunan Türkiye'nin önde gelen aynı zamanda uluslararası olan bir yemek firması tarafından hazırlanmaktadır. Okulumuz bünyesinde öğrencilere hijyen kurallarına bağlı olarak kaliteli yemekler hazırlamayı hedefler. Diyetisyen ve kalite kontrol sorumluları tarafından kalori hesapları yapılarak oluşturulan menüler öğrencilerimizin beğenisine sunulur.
 

SAĞLIK
 

Sınav Anaokullarında öğrencilerimizin sağlıkla ilgili sorunlarında ilk müdahalelerini yapabilecek tam zamanlı hemşiremiz bulunmaktadır. Revirimiz herhangi bir sağlık probleminde öğrencilerimizin şikâyetlerine cevap verebilecek donanımdadır.
 

GÜVENLİK
 

Okullarımızın girişinde yer alan güvenlik personel kabinlerinin yanı sıra bina içi ve dışında bulunan güvenlik kameraları ile okullarımızın güvenliği sağlanmaktadır.